Natuurbegrazing De Monden

Natuurbegrazing de Monden bestaat uit een kudde van ruim 400 dieren, jong en oud. De kudde loopt het gehele jaar buiten, er wordt geen gebruik gemaakt van een stal. In de zomermaanden lopen de dieren verspreid in groepen op natuur- en heideterreinen en verschraald grasland. Gedurende de wintermaanden verblijft de kudde op weidegraspercelen van melkveeboeren. Daar worden ze gedekt, om eenmaal hoogdrachtig weer in het voorjaar terug te keren naar de zomerterreinen waar ze zelfstandig kunnen lammeren. Dit eenvoudige systeem vraagt om een sterke en gezonde kudde die tegen een stootje kan. De medicijnvoorraad van Natuurbegrazing de Monden is opvallend klein en summier. Zwakke, ziektegevoelige dieren worden simpelweg uitgeselecteerd. Een goede gezondheid en vitaliteit van de kudde is erg belangrijk en insleep van dierziekten wordt sterk tegengegaan.

http://www.natuurbegrazingdemonden.nl Visit website

Comments are closed.